Hjemmeundervisning ved Sokndal skole

Onsdag 15. desember 2021 hadde ordfører, kommunalsjef helse og omsorg, kommuneoverlege og kommunalsjef oppvekst og kultur møte for å vurdere personalkapasiteten ved skole og helsevesen i Sokndal kommune.

Sokndal kommune innfører smittekarantene utover nasjonal forskrift gjeldene fra 15.12.21, noe som innebærer karantene for barn og unge under 18 år. Som følge av lokal forskrift om smittekarantene blir det driftsmessig utfordrende å ha nok personell i skolen til å drive forsvarlig på gult nivå. Allerede nå har skolen flere ansatte fraværende fra jobb på grunn av karantene, egenmelding, sykemelding og syke barn. 15.12. var 20 ansatte hjemme fra jobb.


Hjemmeundervisning vil bli gitt mandag 20. og tirsdag 21. desember for 1. – 10. klasse, men med noen tilpassinger for å ivareta barna ut fra barnets beste.


Følgende elever vil få tilbud om undervisning på skolen disse to dagene;

  • Elever på 1.-4. trinn
  • Elever til foresatte som har samfunnskritiske yker på 1.-10. trinn
  • Sårbare elever 1. – 10. trinn
  • Elever på ATO