Kompensasjonsordning for lokale virksomheter - søknadsfrist 18. januar 2022

 

Sokndal kommune er tildelt kr 430.000 til kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter i runde 6. Hensikten med midlene er å avhjelpe situasjonen i kommunen med næringsliv som igjen rammes av nye smittevernstiltak innført i desember.

Bedrifter i følgende bransjer vil bli prioritert:

- Serveringsvirksomhet

- Overnattingsvirksomhet

- Reisearrangører

- Underholdningsvirksomhet

Bedrifter i andre bransjer som er sterkt påvirket av restriksjonene i ovennevnte bransjer kan også søke. Det må dokumenteres på hvilken måte dette er tilfellet.

Søknadsfrist: Innen 18. januar 2022.

Søknadsskjema:

https://regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=3503&Cookie=0&fbclid=IwAR2Mo4UNzJWywcWNhoGRISGcA2bHtwClaxArH7GgKiAz0W3xD9xzDrL-xWI