Koronasituasjonen informasjon

Her finner dere informasjon om prioritering av utdeling selvtester, koronatelefonen, ny vaksineinformasjon, 4. vaksinedose og vaksinering av ansatte i skole og barnehage: 

Prioritering utdeling selvtester

Med bakgrunn i en situasjonen der tilgangen på selvtester er begrenset har helsedirektoratet sendt ut prioriteringsliste for utdeling og bruk av selvtest. Prioriteringslisten innebærer at det i Sokndal kommune først og fremst vil bli prioritert utdeling av selvtest til personer med symptomer, og personer i karantene. Andre testformål prioriteres ikke. Mer informasjon finnes her.

Koronatelefonen

Kommunens egen koronatelefon vil være stengt fra 21. desember til 3. januar. Koronarelaterte spørsmål som ønskes besvart i denne perioden kan rettes til nasjonal koronatelefon 815 55 015. Vi minner i tillegg om at oppdatert koronainformasjon alltid finnes på helsenorge.no

Ved endring i smittesituasjon eller annet endret behov vil koronatelefonen åpnes gjennom julehøytiden. 

Ved sykdom skal helsetjenesten kontaktes på vanlig måte. Legekontor på dagtid og legevakt utenom legekontorets åpningstider.

Ny vaksineinformasjon

Vaksine til barn 5-11 år med alvorlig grunnsykdom

I uke 51 vil vaksinedoser til barn mellom 5-11 år med alvorlig sykdom bli sendt ut til kommunene. Mer informasjon om dette finner du her. Denne vaksineringen vil bli gjort regionvis og for Sokndal kommunes innbyggere gis tilbudet i Egersund. Hvordan dette praktisk skal gjennomføres vil vi komme tilbake til i egen informasjonssak.

4. vaksinedose

Personer med alvorlig svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter har generelt dårligere respons på vaksiner sammenlignet med friske personer. For de som tidligere har mottatt 3 dose som del av sin primærvaksinasjon vil oppfriskningsdosen bli dose nummer 4. Intervall mellom 3. dose og oppfriskningsdosen er for denne gruppen redusert til 3 måneder. Mer informasjon finner du her.

Vaksinering av ansatte i skole og barnehage

Ansatte i skole og barnehage prioriteres nå for 3. dose såfremt det er gått 20 uker mellom dose 2. og 3. og de er over 18 år. Sokndal kommune oppfordrer alle i denne gruppen til å møte opp på siste dropp-in vaksinedag før jul, 20. desember. Da vil oppfriskningsdosen ha full effekt til skolen starter opp etter nyttår.