Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Korona

Koronatesting i Sokndal ved nyttår

Klikk for stort bilde 

På grunn av heilagdagar, har legekontoret opent for testing fredag 1.1.

Treng du testing, ringjer du legekontoret klokka 11 og får tid til testing klokka 12. Telefon 51470680

Ved sjukdom som treng legeundersøkelse helger og heilagdag, kontakt legevakt 116117

Desse er tilrådd å ta prøve:

Hvem bør testes for koronavirus?

Ta Helsenorges koronasjekk for å finne ut om du bør testes. Korona-testing er gratis.

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19 får anledning til å teste seg.

Følgende bør testes*:  

  1. Alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19
  2. Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land eller region med høy forekomst .** 
  3. Personell på sykehjem***
  4. Andre grupper etter vurdering av lege. 
  5. For å forkorte innreisekarantene****
  6. Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør få anledning til å teste seg. 

* Anbefaling om testing endres ikke av vaksinasjonsstatus

**Test av barn kan gjennomføres i forbindelse med smittesporing eller etter reise i samråd med foreldre/foresatte. Barn har en mindre rolle i smittespredning av covid-19 enn voksne, og testing av barn uten symptomer i barneskole- og barnehagealder vil derfor være av mindre betydning. 

**Personell ved sykehjem skal alltid ha lav terskel for å teste seg etter kriterium 1 og etter kriterium 2.  Det anbefales test før oppstart og etter 7 dager for personell som har vært  i område med svært høy smittespredning ( i Norge) de siste 10 dagene. Personellet kan arbeide mens de venter på prøvesvaret.

****  Forutsatt tilstrekkelig testkapasitet, kan innreisekarantene forkortes etter to negative tester  for covid-19; den første testen tatt innen tre døgn og den andre (som må være PCR) tidligst sju døgn etter ankomst. Dette gjelder ikke reisende fra Storbritannia. Dersom ikke begge testene tas, må personen være i innreisekarantene i 10 døgn.

Barn med kun lette symptomer på luftveisinfeksjon, kan se an symptomene og holdes hjemme et par dager før eventuell test. Ved feber og hoste bør barnet testes for covid-19. Ved rask bedring kan barnet gå tilbake til barnehage/skole uten at testing gjennomføres.

Har barnet rennende nese som eneste symptom, men ellers i god allmenntilstand, behøver ikke å holdes hjemme eller testes. Se Folkehelseinstituttets flytskjema for når barn skal holdes hjemme.

Folkehelseinstituttets testkriterier 

Til toppen