Koronavaksinering oppfriskningsdose

Kjellfrid Omdal

Sokndal kommune gjør i dag ferdig årets influensavaksinering for personer i risikogrupper.

Dermed er vi klar for å fortsette koronavaksineringen med oppfriskningsdose (3. dose) for alle over 65 år.

Denne vaksineringen vil foregå som dropin vaksinering i Sokndalshallen 15. november kl. 15.00 til 19.00.

Det vil bli sendt ut tekstmelding til de innbyggere som dette gjelder, men det er fullt mulig å møte på dropin dagen uten å ha mottatt tekstmelding, dersom du er over 65 år.

For å få oppfriskningsdose skal det ha gått minimum 6 måneder siden du fikk 2. dose.

De som ikke har lang nok intervall fra 2. dose, eller er forhindret fra å møte 15. november, vil få ny mulighet i desember og januar.

Målet med en oppfriskningsdose er å øke og forlenge beskyttelsen mot alvorlig sykdom.

Koronavaksinering er gratis, og alle som får vaksinen skal vente i 20 minutter etter at dosen er gitt.

Vi oppfordrer pårørende til å hjelpe sine nærmeste med transport til og fra vaksinering.

 

3. dose til personer med nedsatt immunforsvar

Personer som på grunn av nedsatt immunforsvar er anbefalt 3. dose koronavaksine kan melde seg på kommunens koronatelefon, og vil da bli satt opp til vaksinering fortløpende. Før det kan gis 3. dose til denne gruppen skal det ha gått minimum 4 uker fra 2. dose er gitt. Andre risikogrupper under 65 år er foreløpig ikke tilrådt 3. dose.

 

Nye som vil ha vaksine

Innbyggere som tidligere har takket nei til vaksine kan, og oppfordres, til å melde seg til vaksinering. Ring da kommunens koronatelefon.

Barn som har fylt 12 år kan melde seg til kommunens koronatelefon og vil da bli satt opp til vaksinering.

 

Vaksinestatus Sokndal kommune

Andel fullvaksinerte av innbyggere over 18 år: 86,8 %.