Lokal forskrift om smittekarantene forlenges til 15. desember

Her følger oppdatert info om smittesituasjonen og vaksinering i Sokndal kommune pr. 7. desember.

Smittesituasjon:

Kommunen vurderer fortsatt at smittesituasjonen i Sokndal er under kontroll, men det fortsetter å komme positive prøvesvar. Siden fredag har 9 nye personer testet positivt for Covid-19, hvor de fleste av disse er familiemedlemmer.

Det er for øyeblikket 11 personer som er i isolasjon.

Blant dem som er smittet i forbindelse med det pågående utbruddet er det en stor andel uvaksinerte. Kommunen oppfordrer derfor spesielt uvaksinerte om å takke ja til tilbudet om vaksine.

Ordfører vedtok tirsdag å forlenge den midlertidige forskriften om karanteneplikt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære t.o.m. onsdag neste uke (15. desember). Det er også gjort en liten justering hvor unntaket for personer som har gjennomgått koronasykdom nå kun gjelder de siste 3 månedene. Lenke til Lovdata: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2021-11-30-3306?fbclid=IwAR0EQrYX-_iPjVrz-qrUSOk2REbGF-_SyBdsl8cBo6sIr298IrUCmYjgAx0

Regjeringen har varslet at det kommer nye nasjonale tiltak på en pressekonferanse klokken 19 i kveld.

Vaksinering:

Vaksineringen i kommunen pågår for fullt, og vi oppfordrer alle til å takke ja til tilbudet.

Følgende vaksinasjonsdager er satt opp før jul:

  • Onsdag 8. desember kl. 16.00 - 19.00 i Sokndalshallen.
  • Mandag 13. desember kl. 15.00 - 19.00 i kinoen.
  • Mandag 20. desember kl. 15.00 - 19.00 i kinoen

Alle tidspunktene er droppin tider, men vi ber likevel om følgende prioritering:

  • Onsdag 8. desember fortrinnsvis helsepersonell og innbyggere over 65 år.
  • Mandag 13. desember fortrinnsvis innbyggere over 60 år, og innbyggere med underliggende sykdommer.
  • Mandag 20. desember fortrinnsvis innbyggere over 45 år, og innbyggere med underliggende sykdommer.

Uvaksinerte som ønsker første dose kan komme når de vil disse dagene.

Kommunen er gjort oppmerksom på at enkelte eldre ikke har oppfattet droppin-tilbudet. Vi ber derfor om at pårørende hjelper sine eldre slik at de kommer på droppin, og får sin vaksine.