Mange i Sokndal har tatt hurtigtest på korona heime

Med det talet på smitta som vi no har i Sokndal, er vi glade for at folk har hatt låg terskel for å testa seg. Det er levert ut så mange testar, at vi har bedt Statsforvalteren om fleire testar som vi no får frå Eigersund.  

Det er viktig at folk ikkje har lager av testar heime for sikkerhets skuld. Vi vil difor minna om kven som bør testa seg og kor mange gonger.

  • Alle med luftvegsinfeksjon bør testa seg og vera heime
  • Nærkontakt i same husstand eller tilsvarande nære – plikt til testing over 18 år, anbefaling når det gjeld yngre
  • Uvaksinerte øvrige nærkontakter

Det går vanlegvis frå 2-7 dagar frå ein har vorte smitta til ein vert sjuk og/eller det slår ut på prøve. Dersom første prøve er negativ, kan det vera lurt å ta ny prøve etter 2-3 dagar.

Alle som testar positivt på hurtigtest skal gå i isolasjon, og vert oppfordra til å bestilla time på legekontoret for PCR-test som bekreftelse og dokumentasjon i koronasertifikatet.

Her er utdrag frå HelseNorge:

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære

Fullvaksinert eller har hatt korona i løpet av de siste 12 månedene: 

Du bør ta to tester i løpet av en uke. Første test bør tas så raskt som mulig og den andre testen må tas innen 7 dager, helst mellom dag 3-5.

Det kan enten være selvtest/hurtigtest eller PCR-test. Du bør holde deg hjemme til du har fått negativt prøvesvar på den første testen. Dette gjelder også for barn som bor med en smittet person.

Uvaksinert eller delvaksinert og over 18 år: 

Du har plikt til å teste deg med ett av testregimene under. Dette skal skje fra den dagen du var i nær kontakt med den smittede. Du skal enten testes:

  • hver dag i 7 dager med en antigen-hurtigtest eller
  • annenhver dag i 7 dager med PCR-test

Testplikten gjelder også dersom du har hatt nærkontakt som har funnet sted mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene. Hvis den smittede ikke har symptomer, skal du teste deg 7 dager fra den smittede testet positivt første gang.

Du bør være hjemme til du har fått negativt prøvesvar på første test.

Uvaksinert eller delvaksinert og under 18 år:

Dersom du er under 18 år er det anbefalt at du følger samme testregime som for de over 18 år. Du kan selv velge hvilket.

Du bør holde deg hjemme til du har fått negativt prøvesvar på første test.

Med delvaksinert menes at du har fått én vaksinedose for mer enn 3 uker siden.

Øvrige nærkontakter

Fullvaksinert eller har hatt korona for mindre enn 12 måneder siden: Du trenger ikke teste deg.

Delvaksinert: Du trenger ikke teste deg.

Uvaksinerte øvrige nærkontakter: Du bør ta én koronatest, gjerne snarest. Dersom du tar en selvtest og den er positiv, må du ta kontakt med kommunen.

Øvrige nærkontakter kan for eksempel være kollegaer eller klassekamerater.

Se informasjon fra Helsenorge: helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon/