Oppdatering: Bekreftet smittetilfelle på Solbø sjukeheim

Mandag 15. november testet en ansatt på Solbø sjukeheim positivt på Covid 19 ved hurtigtest. Endelig prøvesvar ved PCR-test foreligger nå, og også denne er positiv for smitte

Kommunen opprettholder derfor tiltakene som ble innført etter den positive hurtigtesten. Dette innebærer blant annet fortsatt besøksstans på avdeling Soltunet til situasjonen er avklart, samt skjerpede smitteverntiltak for ansatte og beboere på denne avdelingen.

Det siste døgnet er det gjennomført omfattende testing av personal og pasienter på avdelingen. Ingen av hurtigtestene har vist smitte, og en avventer nå svar fra PCR tester.

Senere i uken vil det bli tatt nye tester. Om også disse er negative vil en kunne trappe ned tiltakene på avdelingen mot slutten av uken.

Kommunen vil presisere at tiltakene, inkludert besøksstans kun gjelder avdeling Soltunet.

Det er nå bekreftet at to nærkontakter til den smittede har testet positivt på hurtigtest. Dette er ikke nærkontakter som er tilknyttet sjukeheimen. Smittesporer følger disse videre opp.