Oppdatering smitteutbrudd Sokndal kommune

Etter at 2 nye tilfeller er påvist i dag er det nå totalt 13 personer som har påvist korona etter utbruddet som startet fredag 12. november.

Fortsatt er alle tilfellene direkte eller indirekte knyttet til basaren på Myssa fredag kveld.

De personene som først fikk påvist smitte er nå ute av isolasjon, og er ikke lengre smittebærere.

I kveld eller i morgen formiddag vil PCR-test fra personal og pasienter på Solbø sjukeheim være klar. Dette er andre test av denne gruppen, og om den er negativ vil tiltakene i sjukeheimen trappes ned.

Så lenge utbruddet i kommunen pågår så vil helsepersonell både i institusjon og hjemmetjeneste benytte munnbind i all pasientkontakt.

Hovedinngangen på Soknatun vil være åpen søndag ettermiddag fra 17.00 til 21.00 for henting av hurtigtest til alle som måtte ha behov for dette. Alle innbyggere oppfordres til å ha lav terskel for testing ved symptomer på luftveisinfeksjon, samt holde seg hjemme ved sykdom.

Kommunen følger situasjonen tett. Det vurderes ikke behov for nye lokale tiltak, men nasjonale anbefalinger ble i dag skjerpet med råd om å unngå håndhilsning og redusere antall sosiale kontakter. Vi ber om at disse nasjonale rådene følges.