Oppdatering smitteutbrudd Sokndal kommune

Smitteutbruddet i Sokndal kommune er fortsatt under kontroll. Det kommer stadig nye positive prøver, men foreløpig ingen uten kjent smittevei.

Totalt har 22 personer nå fått påvist smitte, 4 av disse er bosatt utenfor Sokndal. De første som ble rammet har fullført sin isolasjonsperiode, og er ikke lengre smittebærere.

På Solbø sjukeheim har vi nå fått svar fra andre runde med PCR-tester. Alle prøver er negative. Dermed tas de ekstra tiltakene på avdeling Soltunet ned nå. Likevel er det innført generelt skjerpede tiltak på hele sjukeheimen. Alle ansatte skal benytte munnbind i alle nærkontakt med pasienter, og alle besøkende skal også bruke munnbind.

På Sokndal skole er det påvist smitte i flere klasser. Dette er fulgt opp med hurtigtester av elever og lærere, samt generelt smittevern.

Med bakgrunn i at ingen av smittetilfellene har ukjent smittevei er det ikke grunnlag for innføring av lokale tiltak rettet mot hele befolkningen nå. Men situasjonen følges nøye og vurderinger gjøres fortløpende.

Vi minner alle innbyggere om mulighet for å hente hurtigtest på rådhuset mellom 17.00 og 21.00 i kveld.

Hold deg hjemme vis du er syk, og ha lav terskel for testing ved luftveissymptomer.