Oppdatering smitteutbrudd

Det er nå registrert 10 smittede personer i kommunen de siste dagene.

Det er smittede elever både i 7. og 9. trinn på Sokndal skole, og kommunen har åpnet for utdeling av selvtester på rådhuset mellom 18.00 og 18.30 i kveld. Alle uvaksinerte elever på disse trinnene skal teste seg nå. Skolen har varslet foresatte via eget varslingssystem. 

Elever på 7. og 9. trinn som har testet negativt, og som er uten luftveissymptomer, skal møte på skolen som normalt.

Fortsatt er det klart at smitten er knyttet til basaren på Myssa bedehus på fredag, men en ser nå at også personer som ikke var på basaren er smittet. Vi ber derfor alle innbyggere være særlig obs på luftveissymptomer, være hjemme når de er syke, og ha lav terskel for å teste seg.

Fortsatt er Sokndal skole på grønt nivå, og det er ikke innført lokale tiltak i kommunen, men dette vurderes fortløpende.

Det er ikke registrert nye smittede blant personal og pasienter på Solbø sjukeheim. Ny PCR-test av pasienter og personal på avdeling Soltunet tas fredag.

Kommunalt folkehelsearrangement i kinoen i kveld kl. 19.00 går som normalt. Imidlertid ber vi innstendig om at alle med antydning til luftveissymptomer holder seg hjemme.