Redusert åpningstid i barnehagene fra 16. desember 2021 - 14. januar 2022

Regjeringen har besluttet å heve det nasjonale tiltaksnivået i barnehager og skoler. Fra torsdag 16. desember og i minimum fire uker, må barnehager drive på gult nivå.

Det er viktig at barn og unge får et best mulig tilbud, med mest mulig tilstedeværelse i barnehagen. Hvis det er nødvendig av smittevernhensyn, kan kommunen redusere åpningstidene eller antall barn som er tilstede samtidig. Hvis regler reduseres, er det regler for hvilke barn som likevel skal ha et tilbud på skolen og i barnehagen (www.udir.no).

 

Barnehagene i Sokndal er ikke kommnale, men barnehagene har sammen med kommunen kommet fram til at åpningstidene i barnehagene må reduseres for at dagene skal bli gjennomført forsvarlig. Dette med tanke på nødvendig smittevernhensyn. Det er for tiden stort sykefravær blant personalet og vanskelig å få tak i vikarer. Ved gult nivå er fleksibiliteten på å hjelpe hverandre på kryss av avdelingene mindre. Dere kan lese mer om smittevern og gult nivå her.

 

Åpningstid i barnehagene i tidsrommet 16.12.21 – 14.01.22 er kl. 07.00 – 15.30.

Forelder som har kritiske samfunnsfunksjon med behov for barnehageplass i ordinær åpningstid, må ta direkte kontakt med barnehagen for å avtale oppholdstid for barnet. Liste over kritiske samfunnsfunksjoner finner dere her.