Redusert åpningstid i barnehagene fra 17. januar til 28. januar

 Åpningstid i barnehagene i tidsrommet 17.01.22 – 28.01.22 er kl. 07.00 – 15.30. Forelder som har kritisk samfunnsfunksjon med behov for barnehageplass i ordinær åpningstid, må ta direkte kontakt med barnehagen for å avtale oppholdstid for barnet.

Regjeringen har besluttet å senke det nasjonale tiltaksnivået i barnehager og skoler fra gult til grønt nivå. I tillegg har regjering bestemt at hver kommune må vurdere tiltaksnivå, og de anbefaler gult nivå i kommuner med høyt smittetrykk. Sokndal kommune vurderer det til at i Sokndal er det høyt smittetrykk. Dette innebærer at barnehager og skoler driver videre på gult nivå fra 17. – 28. januar.

Det er viktig at barn og unge får et best mulig tilbud, med mest mulig tilstedeværelse i barnehagen. Hvis det er nødvendig av smittevernhensyn, kan kommunen redusere åpningstidene eller antall barn som er til stede samtidig. Hvis regler reduseres, er det regler for hvilke barn som likevel skal ha et tilbud på skolen og i barnehagen (www.udir.no).

Barnehagene i Sokndal er ikke kommnale, men barnehagene har sammen med kommunen kommet fram til at åpningstidene i barnehagene må reduseres for at dagene skal bli gjennomført forsvarlig. Dette med tanke på nødvendig smittevernhensyn. Det er for tiden stort sykefravær blant personalet og vanskelig å få tak i vikarer. Ved gult nivå er fleksibiliteten på å hjelpe hverandre på kryss av avdelingene mindre.

Åpningstid i barnehagene i tidsrommet 17.01.22 – 28.01.22 er kl. 07.00 – 15.30.

Forelder som har kritiske samfunnsfunksjon med behov for barnehageplass i ordinær åpningstid, må ta direkte kontakt med barnehagen for å avtale oppholdstid for barnet.

Liste over kritiske samfunnsfunksjoner finner dere her.