Redusert åpningstid på SFO

 I perioden 11. januar til 14. januar vil SFO være åpen fra klokka 06:45 til klokka 15:30. 

Sokndal kommune har sammen med SFO-leder kommet fram til at åpningstidene i SFO må reduseres for at dagene skal bli gjennomført forsvarlig. Dette med tanke på nødvendig bemanning i ulike korhorter. Det er for tiden stort sykefravær blant personalet og vanskelig å få tak i vikarer. Skole og SFO er nå på gult nivå, og dermed er fleksibiliteten på å hjelpe hverandre på kryss av kohortene mindre.

Det er viktig at barn og unge får et best mulig tilbud, med mest mulig tilstedeværelse i skole og SFO. Hvis det er nødvendig av smittevernhensyn, kan kommunen redusere åpningstidene eller antall barn som er tilstede samtidig. Hvis regler reduseres, er det regler for hvilke barn som likevel skal ha et tilbud på skolen og i barnehagen.

Informasjon om smittevern og gult nivå.

Foreldre som har kritisk samfunnsfunksjon

Forelder som har kritiske samfunnsfunksjon med behov for SFO-plass i ordinær åpningstid, må ta direkte kontakt med SFO-leder for å avtale oppholdstid for barnet. Liste over kritiske samfunnsfunksjoner.