Smitten stiger, men situasjonen er fortsatt under kontroll

Smitteutbruddet i Sokndal kommune er fortsatt under kontroll, til tross for økt omfang av smitten. Det kommer stadig nye positive prøver, men foreløpig ingen uten kjent smittevei.

Totalt har 30 innbyggere fått påvist smitte. Det er også personer utenfor kommunen som er smittet, og som følges opp i bostedskommune. Utbruddet har så langt ført til en sykehusinnleggelse, men pr. i dag er ingen kritisk syke som følge av smitten. De første som ble rammet har fullført sin isolasjonsperiode, og er ikke lengre smittebærere.

Solbø sjukeheim har ingen påvist smitte blant ansatte og personell, og er derfor i ordinær drift. Imidlertid benytter alle ansatte munnbind i alle nærkontakt med pasienter, og alle besøkende skal også bruke munnbind.

På Sokndal skole er det påvist smitte i flere klasser. Dette er fulgt opp med hurtigtester av elever og lærere, samt generelt smittevern.

Med bakgrunn i at ingen av smittetilfellene har ukjent smittevei er det ikke grunnlag for innføring av lokale tiltak rettet mot hele befolkningen nå. Men situasjonen følges nøye og vurderinger gjøres fortløpende.

Hold deg hjemme vis du er syk, og ha lav terskel for testing ved luftveissymptomer.

Dette utbruddet minner oss igjen om at pandemien ikke er over. Dersom du er uvaksinert så oppfordres du på det sterkeste til å ta vaksine nå.