Smittesituasjon og vaksinering - oppdatert informasjon 14/1-22

Her finner du oppdatert informasjon om smitteutbruddet og vaksinering.

Smittesituasjonen

Sokndal kommune har registrert 76 nye smittetilfeller i perioden 6.1 til og med 13.1. De fleste nye smittetilfeller i kommunen nå er barn og deres foresatte. 80 %, eller mer, av påviste smittetilfeller i vårt distrikt er nå omicronvarianten av viruset.

For første gang i pandemiperioden har nå Sokndal registrert smitte blant eldre og tjenestemottakere av helse og omsorgstjenester. Det er foreløpig snakk om et konkret smittetilfelle i denne gruppen, og nødvendige rutiner er iverksatt for å håndtere dette. Det er viktig å påpeke at denne smitten i eldreomsorgen ikke er knyttet til Solbø sjukeheim. Det er fortsatt ikke registrert noen smittetilfeller på sjukeheimen.


Utlevering av hurtigtester

Regjerningen har fra 14. januar endret i strategi for karantene og testing. Det vil for nærkontakter som ikke er hustandsmedlemmer, være mulig å teste seg framfor å havne i karantene. Sokndal kommune følger nasjonale anbefalinger og har lav terskel for utlevering av hurtigtester. Dersom du kontakter kommunens servicekontor pr. telefon, vil det bli lagt klar tester for henting til deg.  Vi presiserer at innbyggere ikke skal møte opp på servicekontoret for å hente test uten at dette er avtalt på forhånd!


Testregime i skole og barnehager

Smitten fører til at det er innført omfattende testregime på Sokndal skole. Pr. i dag er det 10 klasser og en avdeling i barnehage som er underlagt testregime. 


Vaksinering

Vaksineringen i kommunen pågår for fullt. Denne uken ble det satt ca. 200 vaksinedoser. For det aller meste er dette oppfriskningsdoser, men også noen første og andre doser ble satt. Kommunen forsetter med ukentlig vaksinering framover. Massevaksinering i kinoen eller Sokndalshallen er i ferd med å trappes ned. Imidlertid skal alle som ønsker vaksine få tilbud om dette samme uken som de tar kontakt. Kommunen sender sms til alle innbyggere når de når 20 ukers intervall og er klarert for oppfriskningsdose.

Neste dropp-in dag:

Onsdag 19. januar kl. 15.00 – 17.00 i kinoen


Vaksinetype

I Sokndal benyttes kun vaksine fra Pfizer Biontech. Dersom du ønsker vaksine fra leverandøren Moderna, kan vaksinekontoret i Eigersund kontaktes.


Ny vaksinegrupper

Personer i aldersgruppen 12-15 år som tidligere hadde tilbud om en vaksinedose, kan nå få en andre dose. Videre kan barn i alderen 5-11 år få en vaksinedose. Sokndal kommune avventer nærmere detaljer for hvordan dette skal gjennomføres, og vil tilby dette umiddelbart når nasjonal rutine er klar.


Informasjon til risikogrupper

Personer med sterkt nedsatt imunforsvar som følge av sykdom eller medikamentbruk kan få 4. dose dersom det har gått 3 måneder fra 3. dose.

Vi har tidligere informert om vaksinetilbud til 5-11 åringer med alvorlig grunnsykdom. Denne vaksineringen foregår i Eigersund og mer informasjon finner du her.

Koronavaksinen er anbefalt til gravide. Mer informasjon finner du her.


Økt risiko for uvaksinerte

FHI påpeker i en ny artikkel det høye smittetrykket i samfunnet og hvilken risiko dette medfører for uvaksinerte. Alle som har valgt bort vaksine tidligere er velkommen til vaksinering på alle dropp-in dager! Mer om dette fra FHI kan du lese her.