Smittesituasjon og vaksinering - oppdatert informasjon

Her finner du oppdatert informasjon om smitteutbruddet og vaksinering.

Smittesituasjonen

Sokndal kommune har registrert 8 nye smittetilfeller i perioden 27.12 til og med 2.1. De fleste nye smittetilfeller i kommunen nå kommer fra ulike kilder, og kan ikke føres tilbake til smitteutbruddet fra november. Imidlertid vet vi allerede nå at det vil bli registrert flere nye tilfeller i etterkant av jule- og nyttårsfeiringen.

Lokal forskrift som Sokndal kommune innførte før jul har nå opphørt. Dermed følger kommunen nasjonale retningslinjer. Disse finner du en oversikt over her.


Skoler og barnehager på gult nivå

Etter at de to siste skoledagene i 2021 ble gjennomført digitalt for deler av elevene, vil det nå være vanlig tilstedeværelse på skolen for alle elever ved oppstart i 2022.

I forbindelse med skolestart i det nye året vil kommunen gjennomføre frivillig testing av alle elever og ansatte i skolen, samt ansatte i barnehage. For elever i første klasse og VGS elever foregår testingen hjemme. Alle andre starter første skoledag med test på skolen. Denne massetestingen kan bidra til en god start med et oversiktlig øyeblikksbilde. Imidlertid minner kommuneoverlegen om at dette kun er en her og nå status, og ved nye symptomer må alle teste seg på ny.

Etter at det nasjonalt ble bestemt at skoler og barnehager skal drives på gult nivå, har barnehagene i Sokndal sett seg nødt til å redusere åpningstidene for å sikre smittevernfaglig forsvarlig drift.


Vaksinering

Vaksineringen i kommunen pågår for fullt. Etter en kort pause i romjulen er det nå satt opp vaksinering framover. Kommunen minner om at intervall som må gå fra 2. til 3. dose nå er redusert til 20 uker. Kommunen har god tilgang på vaksiner og alle over 18 år som har 20 uker fra 2. dose er velkommen til vaksinering.

Dette er de første dropp-in dagene 2022:

Torsdag 6. januar kl. 15.00 - 19.00 i kinoen

Onsdag 12. januar kl. 15.00 – 19.00 i kinoen

Kommunen er gjort oppmerksom på at enkelte eldre ikke har oppfattet droppin tilbudet. Vi ber derfor om at pårørende hjelper sine eldre slik at de kommer på droppin, og får sin vaksine.

Personer med sterkt nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller medikamentbruk kan få 4. dose dersom det har gått 3 måneder fra 3. dose.

Vi har tidligere informert om vaksinetilbud til 5-11 åringer med alvorlig grunnsykdom. Denne vaksineringen foregår i Eigersund og mer informasjon finner du her.

Koronavaksinen er anbefalt til gravide. Mer informasjon finner du her.

FHI påpeker i en ny artikkel det høye smittetrykket i samfunnet og hvilken risiko dette medfører for uvaksinerte. Alle som har valgt bort vaksine tidligere er velkommen til vaksinering på alle dropp-in dager! Mer om dette fra FHI kan du lese her.