Smitteutbrudd og vaksinering - oppdatert informasjon

Her finner du oppdatert informasjon om smitteutbruddet og vaksinering.

Smitteutbruddet

Sokndal kommune har registrert 7 nye smittetilfeller denne uken. Tilfellene vurderes i alle hovedsak å være knyttet til det pågående utbruddet.

Totalt er det nå 11 personer i isolasjon.

Det er inført strengere nasjonale restriksjoner fra i dag. Disse finner du her.

Utover ny nasjonale restriksjoner og anbefalinger vil Sokndal kommune i dag innføre lokal forskrift som innebærer karanteneplikt for alle nærkontakter, også barn under 18 år. Forskriften publiseres i egen sak på kommunens nettside og lovdata.no når den er klar.

Ubruddet som er pågående i Sokndal har rammet 6. trinn ved skolen spesielt. Pr. i dag er 4 elever og 1 lærer fra dette trinnet i isolasjon.

Etter at det nasjonalt ble bestemt at skoler og barnehager skal drives på gult nivå, har barnehagene i Sokndal sett seg nødt til å redusere åpningstidene for å sikre smittevernfaglig forsvarlig drift.

Vaksinering:

Vaksineringen i kommunen pågår for fullt. Denne uken ble det satt i overkant av 200 vaksinedoser, og alle som oppfyller kriteriene har fått mulighet til å ta 3. dose. Kommunen minner om at intervall som må gå fra 2. til 3. dose nå er redusert til 4,5 måneder. Vaksinekoordinator sender ut sms til de som nå kan få 3. dose, men vi oppfordrer alle til å følge med selv, og møte opp på dropp-in hvis det har gått 4,5 måned siden dose 2, og de er over 45 år, helsepersonell eller i risikogruppe.

Det er en dropp-in dag igjen i 2022:

Mandag 20. desember kl. 15.00 - 19.00 i kinoen

I første uke i 2022 fortsetter vi med dropp-in. Tid og sted vil bli annonsert. 

Kommunen er gjort oppmerksom på at enkelte eldre ikke har oppfattet droppin tilbudet. Vi ber derfor om at pårørende hjelper sine eldre slik at de kommer på droppin, og får sin vaksine.