Smitteutbrudd oppdatering

Antall smittede i kommunen som følge av det pågående utbruddet er 32 personer. Av disse har en betydelig andel nå gjennomgått sykdommen og er ikke lengre smittebærende.

Det har vært smitte i seks ulike skoleklasser på Sokndal skole, men det har ikke vært smittespredning på skolen.

En av personene som har fått påvist smitte ved hurtigtest er ansatt i hjemmebaserte tjenester. Alle pasienter og kollegaer til den aktuelle personen har i dag tatt hurtigtest, og det er ikke påvist noen flere smittede. Dette er også fulgt opp med PCR-test, der svar ikke foreligger enda.

Kommunen mottar en del henvendelser fra innbyggere som stiller spørsmål rundt strategien for håndtering av utbruddet, og ønske om lokale befolkningsrettede tiltak. Kommunen forholder seg til nasjonale føringer, og helsefaglige råd. Etter at den nasjonale strategien ble endret til det som omtales som normal hverdag med økt beredskap så er ikke målet å slå ned all smitte. Målet er å skjerme sårbare grupper, samtidig som man redusere press på helsevesen og kritiske samfunnsfunksjoner.

Når tiltak har blitt vurdert i kommunen har «Håndbok for oppdaging, vurdering og håndtering av covid-19 utbrudd i kommunen» fra FHI vært styrende. I denne går det fram at det ikke er grunnlag for mer inngripende tiltak slik situasjonen i Sokndal kommune er nå. 

I tillegg har kommuneoverlegen drøftet nåværende strategi med FHI og fylkeslegen i dag. I samtale kom det fram at vurderingen om å ikke innføre strengere tiltak er helt i tråd med FHIs anbefaling.

Lokale tiltak som er innført er følgende:

-Bruk av munnbind i helsetjenesten for å beskytte sårbare grupper.

-Omfattende bruk av hurtigtester og økt tilgjengelighet.

-Bruk av hurtigtester til skoleklasser og klassetrinn ved smitte hos elev.

Sokndal kommune vil igjen oppfordre alle innbyggere til å ha lav terskel for testing, og holde seg hjemme ved, selv små, symptomer på luftveisinfeksjon. Dersom du har symptomer må du holde deg hjemme selv om du har negativ hurtigtest.

Videre vil vi nok en gang oppfordre uvaksinerte innbyggere til å ta vaksine. Første anledning er ved dropinn i kinoen førstkommende tirsdag 30. november kl. 15.00-19.00.