Sokndal kommune har satt krisestab – smittesituasjonen følges tett

På grunn av smittesituasjonen har Sokndal kommune onsdag 19. januar satt krisestab. Hovedårsaken er at de høye smittetallene gir store bemanningsutfordringer, som igjen gjør det vanskelig å opprettholde gode kommunale tjenester.

De siste dagene og ukene er det registrert stadig flere nye smittetilfeller av covid-19 i Sokndal, og smittetallene siste 14 dager viser nå om lag 4300 nye smittede per 100 000 innbyggere (totalt 141 personer). Dette er høyest i Rogaland, og også svært høyt i en nasjonal sammenheng. En antar at omicron-varianten har overtatt helt for delta-varianten.


- Litt satt på spissen vil jeg si at dette i denne omgang ikke er en helsekrise, men en bemanningskrise. Heldigvis ser vi at de aller fleste kun blir syke med relativt milde symptomer, og helt siden november har kun én person vært innlagt med koronasykdom. Dette var i tillegg med delta-varianten, og det er svært mye som tyder på at omicron-varianten gir et mildere sykdomsforløp. Særlig for fullvaksinerte. Og i og med at barn og unge svært sjelden blir alvorlig syke av dette viruset, er både den nasjonale og lokale anbefalingen at fritidsaktiviteter opprettholdes, sier ordfører Jonas Andersen Sayed.


- Det har vært en vanskelig bemanningssituasjon både i oppvekst og i helse i flere uker, men denne har blitt forsterket de siste dagene – på tross av de store lettelsene på karanteneplikt. Nå er vi i en situasjon der det vi er helt på grensen for å opprettholde en god drift på skolen og på enkelte områder innen helse. Dessverre ser vi nå at skolen ikke klarer å levere godt nok på spesialundervisning, og det kjenner vi selvfølgelig på, erkjenner Sayed.


Vi følger nasjonale anbefalinger og alle som ønsker får hurtigtest ved henvendelse til kommunen. Dersom din test er positiv oppfordres du til å registrere svaret selv elektronisk slik at kommunens ansatte ikke belastes mer enn nødvendig. Vi gjentar at PCR-test inntil videre blir prioritert til personer som skal bekrefte positiv hurtigtest og nærkontakter med symptomer.


På møtet i kriseledelsen ble følgende vedtatt:

  • Kommunalsjefer er gitt utvidede fullmakter til å gjennomføre nødvendige omplasseringer av ansatte og reduksjon i tjenesteproduksjon etter behov. I de neste ukene vil fokus rettes mot å levere nødvendige helsetjenester samtidig som en sikrer at barn får gå på skolen. Dette er i tråd med de nasjonale anbefalingene.
  • Testing av alle ansatte og elever i skolen 2 dager ukentlig (mandag og torsdag).
  • Midlertidig stenging av dagsentertilbudet for eldre på Bøsenteret.
  • Kriseledelsen møtes daglig inntil videre.


Informasjonsflyten videre består i ukentlige oppdateringer på kommunens nettside (sendes også til Agder og Dalane Tidende), samt egen e-post til alle kommunens ansatte to ganger i uken. Selv om vi etterstreber en så god informasjon som mulig, er dette en situasjon med stadige endringer og alt som publiseres må forstås som et øyeblikksbilde.


- Det er vanskelig å si hvor lenge denne «unntakssituasjonen» vil vare, men det er rimelig å anta at situasjonen vil være omtrent lik de neste par ukene. Når smitten lokalt nå er rekordhøy minner jeg likevel om at vi er i en helt annen situasjon enn vi var for ett år siden. Vi vet nå at de aller fleste ikke blir alvorlig syke av korona, spesielt blant dem som er vaksinerte. Jeg gjentar derfor oppfordringen om å takke ja til vaksinen, sier Sayed.


- Oppsummert. Selv om kommunen har satt krisestab trenger folk flest ikke være veldig bekymret. Dersom du likevel har spørsmål er du velkommen til å kontakte kommunens koronatelefon. Ellers håper jeg folk bruker sunn fornuft når det kommer til hvordan en oppfører seg i denne tiden. Vi nærmer oss nå snart to år med pandemi, og jeg legger til grunn at folk flest vet hva dette går i, avslutter Sayed.