Tilbud om koronavaksine barn 5-11 år

For barn født mellom 2010 og 2016 (barneskole og siste år i barnehage) kan foresatte la sitt barn vaksinere dersom de ønsker det.

Tilbudet er mest aktuelt for

  • Barn med kroniske sykdommer
  • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
  • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon

I barne- og ungdomspopulasjonen er det for de fleste en åpning for (kan), men ingen tydelig anbefaling om vaksinasjon. Den enkelte familie selv må vurdere nytten ved vaksinen ut fra egen situasjon.

En dose vurderes av FHI å gi best nytte-ulempebalanse, men det er mulig å gi dose 2 etter 8-12 uker der foresatte ønsker dette.

Barn født i 2017 som er fylt 5 år kan ta imot tilbud om vaksinasjon.

For alle barna som ikke er fylt 12 år gis det en Pfizer barnevaksine.

For barn under 16 år må det medbringes samtykkeskjema signert av begge foresatte. https://www.fhi.no/publ/skjema/samtykkeskjema---vaksinasjon-av-barn-unge-under-16-ar/

Sokndal kommune planlegger nå for gjennomføring av dette tilbudet. Det bes om påmelding til vaksinering på skjemaet under. I skjemaet ber vi deg registrere navn, fødselsdato på barnet, navn og mobilnummer til foresatte, samt om dere ønsker vaksinen. Etter kort blir dere kontaktet ang. tid og sted for vaksinering.

Vaksineringen vil foregå på helsestasjonen.

Dersom dere ønsker mer informasjon ta kontakt med koronatelefonen på 51 47 07 07 eller se link: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine