Utvidet åpningstid koronatelefon

På grunn av høyt smittetrykk i Sokndal, og videre at smittesituasjonen er knyttet til Sokndal skole, opplever kommunens koronatelefon stor pågang. 

Åpningstiden utvides derfor fra 2 timer pr. dag til 4 timer. pr. dag.

Telefonen er nå betjent mellom kl 09:00 - 13:00 mandag til fredag.