Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Korona

Vaksinering i Sokndal kommune 04.03.2021

Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

 

 

Helt siden begynnelsen av januar har vaksineringen pågått for fullt i kommunen. Nasjonale prioriteringer er fulgt, og dermed var det beboerne på Solbø sykehjem som først ble vaksinert. Alle beboere er nå fullt vaksinert med to doser.

Etter at vaksineringen på Solbø var fullført har vaksinering av prioriteringsgruppe 2 som er innbyggere over 85 år pågått. Alle i denne gruppen har nå fått første dose, og en betydelig del har også fått andre dose. Vi har også startet innkalling av prioriteringsgruppe 3 som er innbyggere mellom 75 år og 84 år.

I Sokndal har vi valgt å ringe personlig til alle som får tilbud om vaksine. Dette er valgt for å sikre god og nødvendig informasjon, kunne svare på spørsmål, og ha best mulig kontroll over hvem som faktisk møter opp. Dersom antall vaksiner kommunen mottar hver uke går betydelig opp, kan det bli nødvendig å gå over til en enklere innkalling via sms. Dette vil i så tilfelle bli opplyst om på kommunens hjemmeside. Slik situasjonen er nå vil ikke kommunen be innbyggere om å selv melde interesse for vaksine. Alle blir innkalt.

Kommuneoverlegen opplyser at de aller fleste, både helsepersonell, og øvrige innbyggere takker ja til vaksinen. Det er svært gledelig, og avgjørende for bekjempelsen av denne pandemien.

Sokndal kommune har så langt vært heldige når det kommer til smittesituasjon. Et tilfelle av klyngesmitte i høst, samt enkelte enetilfeller med kjent smittekilde er så langt eneste smitten lokalt. Imidlertid påpeker kommuneoverlegen at muterte virusvarienter, sammen med økende smittetrykk i våre nærområder både på Nord-Jæren og i Kristiansand, gir god grunn til å opprettholde smitteverntiltakene.

Vaksinetyper: 

De første ukene har vi fått vaksine produsert av Pfizer . Denne er forbeholdt gruppe 1 til 4.

I denne uken har vi mottatt vaksiner av fabrikat AstraZenica. Disse er foreløpig forbeholdt helsepersonell og innbyggere i prioriteringsgruppe 4, som er under 65 år, med underliggende sykdom. Også denne vaksineringen er i full gang. Denne uken får over 100 helsepersonell første dose, og i neste uke vil om lag 100 innbyggere bli innkalt til vaksinering. Foreløpig er denne vaksinen ikke anbefalt for de over 65 år, de må vente på mer Pfizer-vaksine. Derfor blir det slik at risikogruppen under 65 år kan få vaksine før de over 65 år. Dette kan bli endret da en forsker på virkning av Astra Zenica-vaksinen på de over 65år.

 

Mer informasjon om prioriteringsrekkefølgen for vaksinering finner dere her.

Til toppen