Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Korona

Vaksinering med Covid-19-vaksine frå AstraZenica sett på pause - Uke 10

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 Oppdatering angående koronavaksinasjon - uke 10

Folkehelseinstituttet skriv følgjande på sine sider:

På grunn av melding om et dødsfall i Danmark som følge av blodpropp etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen, velger Norge å sette vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen på pause.

- Vi vil avvente informasjon om det er en sammenheng mellom vaksinen og dette tilfellet med blodpropp, sier Geir Bukholm, smitteverndirektør ved FHI.

På grunn av meldte mistenkte bivirkninger i Danmark har europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) iverksatt en undersøkelse av AstraZeneca-vaksinen.

- Det er ikke konkludert at det er en sammenheng mellom vaksinasjon og hendelsen i Danmark, men etter et forsiktighetsprinsipp så velger vi å sette vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen på pause.

Vi ber de som allerede er vaksinert om ikke å bekymre seg unødig. Om det skulle vise seg å være en sammenheng mellom vaksinen og blodpropp, vil dette være en svært sjelden bivirkning. De som har fått første dose av AstraZeneca-vaksinene skal foreløpig ikke få tilbud om dose 2 inntil vi har fått mer opplysninger om hendelsen i Danmark. Vi kommer tilbake med mer informasjon om hvordan disse personene kan vaksineres videre. Data fra de kliniske studiene og oppfølgingsstudiene i Storbritannia viser at det er god beskyttelse noen uker etter første dose, særlig mot mer alvorlig sykdom.

https://www.fhi.no/nyheter/2021/vaksinasjon-med-astrazeneca-vaksinen-mot-covid-19-settes-pa-pause/

For Sokndal kommune betyr dette følgjande:

  • Vaksinerering med Pfizer sin vaksine til eldre går som planlagt både for første og andre dose 3 veker seinare. Dei som no får vaksine, er personar mellom 75 og 85 år. Vi vaksinerer i idrettshallen kvar tysdag og neste vaksinasjonsdag er tysdag 16. mars.
  • Vaksinering med AstraZenica-vaksine til helsepersonell, eldre og risikogrupper vert sett på pause til avklaring frå Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket. For dei som har fått 1.dose, er 2. dose er 9-12 veker etter denne, og vi ventar avklaring i god tid før dette er aktuelt.
  • Mange lurer på når dei kan få vaksinen. Vi veit bare 1-1,5 veke på førehand kor mange vaksinedoser vi får, så det er vanskeleg å seia noko om dette.

 

Under finn de lenke til vaksinasjonsplan frå Folkehelseinstituttet. 

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

 

Alle som no får innkalling til korona-vaksinasjon får telefon om dette, og det er Pfizer sin vaksine som vert gitt.

Til toppen