Vaksinestatus uke 36 – fortsatt mulig å bestille time til første dose!

Tall og statistikk

I uke 35 og 36 ble det satt 61 doser i Sokndal. Dosene ble fordelt som følger:

4 stk. 1. dose 12-15 åringer

14 stk. 1. dose 16-17 åringer

19 stk. 1. dose voksne

24 stk. 2. dose

Det er veldig gledelig at innbyggere som har takket nei til vaksine nå ombestemmer seg og bestiller tid! Det er fortsatt åpent for timebestilling.

Antall vaksinerte pr. 10.9.21 i Sokndal kommune:

1.dose 2267 stk.

2.dose 2080 stk.

Dette innebærer at 88 % av alle innbyggere fra 18 år har fått 1. vaksinedose, og 83 % av alle innbyggere over 18 år er fullvaksinert.

Vi gir nå dose 2 med 3-4 ukers intervall. Vi ber om at du kontakter kommunens koronatelefon dersom du mener du burde vært innkalt til dose 2 på nåværende tidspunkt og enda ikke har fått innkalling. Vi antar at vi vil være ferdige med å vaksinere alle de som venter på dose 2 i løpet av få uker nå.

Vi går nå bort fra den ukentlige vaksineringen, og framover vil vi ta noen oppsamlingsdager innimellom ved behov.

Åpnet for vaksinering av barn og ungdom fra 12 år.

Det er nå åpnet for vaksinering av barn som har fylt 12 år. Gruppen 12-15 år gis en vaksinedose, og begge foresatte skal samtykke til vaksineringen. Sokndal kommune har sendt ut informasjon og samtykkeskjema til de aktuelle foresatte, og vaksinering av denne gruppen er planlagt til 20. september. Det påpekes at dette vaksinetilbudet ikke er en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Likevel vil vaksineringen, av praktiske grunner, bli utført i skoletiden, men av kommunens ordinære koronavaksinasjons-team.

Når det gjelder 16 og 17 åringer er det viktig å påpkeke at det er alle som er født i 2004 og 2005, også de som enda ikke har fylt 16 år. Disse kan registrere seg for vaksinering nå, og vil bli vaksinert fortløpende når kommunen har tilgjengelige doser. Denne gruppen skal ha 8-12 ukers intervall mellom dosene.

Oppdatert anbefaling for gravide

Det er nå sendt ut informasjon til gravide med oppdatert vaksineanbefaling. Gravide som er i 2. eller 3. trimester er anbefalt å ta vaksine.

3. dose koronavaksine

Personer med alvorlig svekket imunforsvar tilbys en 3. dose koronavaksine. Dette gjelder for eksempel personer som har gjennomgått organtransplantasjon, personer i aktiv kreftbehandling og dialysepasienter. Når mer detaljert informasjon fra FHI om nye grupper foreligger, vil kommunen formidle dette videre.

Husk å prioritere timen din!

Det er en omfattende jobb som gjøres av vaksinekoordinatorene i kommunen for å sikre en trygg og god gjennomføring. For at dette arbeidet skal kunne gjennomføres på best mulig vis, er det viktig at alle møter til den tiden de har fått. Særlig viktig er det at bytte av tid kun gjøres når man er forhindret fra å møte, og videre at ALLE melder fra om de ikke har mulighet til å møte til avtalt tid.

Vaksinen er sterkt anbefalt, men et frivillig tilbud. Vi ber om at dere som IKKE ønsker vaksinen, registrerer dette på linken i sms’en dere har fått tilsendt.

Massevaksinering går inn i en siste fase, og vi minner alle som ønsker vaksine, men ikke har bestilt tid, om å gjøre dette snarlig.

Neste vaksinasjonsdag:

  • Onsdag 15.9.2021 kl. 15.30 – 17.30 - Sokndalshallen

Har du ikke fått tilbud på SMS og ønsker vaksine, kan du logge deg inn på https://timebestilling.remin.no/sokndal for å se om du har fått tilgang på å bestille tid elektronisk. Vi legger ut nye timer fortløpende når vi vet hvor mange vaksinedoser vi får.

Dersom du ikke har tilgang eller har andre spørsmål, ber vi om at du kontakter kommunen via koronatelefonen på tlf. 51 47 07 07.