Videosamtaler på sykehjemmet - nå på alle avdelinger!

Nå er det etablert en løsning der pasienter på Solbø sykehjem kan ha videosamtaler i tiden framover når sykehjemmet er stengt for vanlig besøk.

Det er satt opp bærbare PC-er med videoløsning. Løsningen som er valgt skal være lett å få til for pårørende. Alt som kreves er at pårørende har en telefon med kamera og epost.

Dersom du er pårørende til pasient på avdeling kan du ringe avdelingen som så hjelper med å sette i gang videosamtalen

Vi gleder oss til å formidle kontakt mellom våre pasienter og deres pårørende!