Sokndal kommune

Brukerveiledninger

Ansatte i Sokndal kommune har sin egen side i Visma Enterprise Plus for ansatte. Her får du oversikt over dine stillinger, lønnsslipp, tilgang til reiseregninger osv. Du kan endre på noen av dine felt som adresse, mobil og bankkontonummer. Du kan også legge inn ekstra forskuddstrekk og søke om overføring av ferie

Nytt fra 29.09.23. Vi har gått over til Visma Enterprise Plus og du får nå tilgang til ny funksjonalitet og veiledninger. Du finner veiledningene nederst på siden ved å trykke på spørsmålstegnet

Da kan du velge mellom Hjelp og Videoer

Hjelp - Min Side

Hjelp meg å registrere ferie

Hjelp meg å registrere eget fravær

Hvordan registrere fravær på web?

Hvordan registrere en feriesøknad?

Videoer -  HRM for den Ansatte

Vis meg mer om "Min side" i WEB

Hvordan tillitsvalgte aksepterer/avslår tilbud fra arbeidsgiver?

Hvordan tillitsvalgte registrerer krav til lokale forhandlinger - del 1

Hvordan tillitsvalgte registrerer krav til lokale forhandlinger - del 2

Hvordan medarbeider registrerer eget krav til lokale forhandlinger

Hvordan opprette ekstra forskuddstrekk?

Hvordan registrere en feriesøknad?

Hvordan redusere antall feriedager?

Hvordan registrere fravær på web?

Hvordan registrere en timeliste?

Hvordan overføre rest ferie til nytt år?

Hvordan legge inn egen kompetanse?

Hvordan vedlikeholde egen kompetanse?

Hvordan logge på i Visma.net Expense?

Hvordan opprette en kjørebok?

Hvordan opprette en reiseregning?

Hvordan registrere et utlegg?

Vis meg mer om Visma Attach

Hvor er reiseregningen min i saksgang?

Hvordan ta i bruk Visma Employee app?

 

Til toppen