Fleksibel arbeidstid

Reglement for fleksibel arbeidstid

Vedtatt i Administrasjonsutvalget 03.02.2020 i sak 002/20

Formål

Formålet er å kunne gi et bedre likestillings- og omsorgstilbud for arbeidstakerne. Det kan være et trivselstiltak som både kan fremme bedre arbeidsmiljø og øke effektiviteten.

Definisjon

Fleksibel arbeidstid innebærer at de arbeidstakere som omfattes av systemet ikke har et fastsatt tidspunkt for start og avslutning av arbeidsdagen. Den enkelte arbeidstaker kan variere lengde og tid for arbeidsdagen innen for gitte rammer (ytre arbeidstid og kjernetid), samtidig som det gis anledning til å avspasere hele/halve dager etter avtale med arbeidsgiver.

Kontrollsystem

Det foreligger eget regneark for avspasering. Hver ansatt har ansvar for at registrering blir foretatt. Listene gjøres opp hver måned og kontrolleres av nærmeste overordnede.

Forutsetninger

Produktiviteten i kommunen skal minst opprettholdes og publikums tilgang til offentlige kontorer skal ikke bli dårligere. Dette vil bety at enkelte ansatte må ha noe redusert adgang til å benytte seg av fleksitidssystemet.

Møter i avdelingene må fremdeles kunne avtales innenfor normalarbeidstiden kl. 0730 – 15.00

Retningslinjer for praktisering av fleksibel arbeidstid må overholdes

 

Retningslinjer for fleksibel arbeidstid Sokndal kommune trykk her  (PDF, 212 kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV FLEKSIBEL ARBEIDSTID

 

Generelt

Fleksibel arbeidstid i Sokndal kommune er betinget av at følgende vilkår blir oppfylt:

Service og produktivitet må opprettholdes i de enheter som benytter ordningen.

Arbeidstakere som kommer inn under ordningen med fleksibel arbeidstid skal være underlagt kontroll med arbeidstiden ved bruk av kontrollister.

Kontakt oss

Lønn- og personalkontor
E-post
Telefon 51 47 06 00