Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Lokale Forhandlinger

Lokale Forhandlinger

Ansatte kan selv legge inn krav til lokale forhandlinger. Kontakt din tillitsvalgt for kravfrist. Tillitsvalgt har innleveringsfrist 10. september 2021

Datoer for gjennomføring av lokale forhandlinger for kapittel 3 og 5 er 14. september og for kapittel 4 er datoen 17. september.

Du gjør dette ved å logge deg på Visma Enterprise. Under fanen Meg selv finner du ny fane forhandlinger.

Når du trykker lagre sendes dette til din tillitsvalgt som forhandler for deg.

Brukerveiledning for å legge inn krav trykk her (PDF, 3 MB)

Utfyllende brukerveiledning for ansatte trykk her (PDF, 454 kB)

Kontakt oss

Kjetil Moen Braathen
Personalrådgiver
E-post
Telefon 51 47 06 23
Til toppen