Lokale Forhandlinger

Datoer for gjennomføring av lokale forhandlinger for kapittel 3 og 5 skal avholdes 4. oktober 2023.

 

Ansatte kan selv legge inn krav til lokale forhandlinger. Kontakt din tillitsvalgt for kravfrist. 

Du sender krav ved å logge deg på Visma Enterprise. Under fanen Meg selv finner du ny fane forhandlinger.

Når du trykker lagre sendes dette til din tillitsvalgt som forhandler for deg.

Brukerveiledning for å legge inn krav trykk her (PDF, 3 MB)

Utfyllende brukerveiledning for ansatte trykk her (PDF, 454 kB)

Kontakt oss

Kjetil Moen Braathen
Personalrådgiver
E-post
Telefon 91 62 58 78