Informasjon til nye medarbeidere

Velkommen til Sokndal kommune

Her er en del viktig informasjon til deg som er nytilsatt

Ansiennitetsberegning For at vi skal få riktig ansiennitet må du husk å levere attester, bekreftelse på fagbrev, autorisasjon, vitnemål og evt. andre dokumenter som har betydning for stillingen. Oppgi barn med navn og fødselsnummer. Husk å legge inn nærmeste pårørende i Visma Enterprise med telefonnummer

 

Sykefravær for nytilsatt Du må ha vært ansatt i 2 mnd før egenmelding kan benyttes. Dersom det er mer enn 14 dager mellom hver arbeidsøkt, nullstilles alt. Dersom den nytilsatte blir syk de første to måneder av arbeidsforholdet, kan sykemelding leveres fra første fraværsdag, etter tiltredelse i stillingen.. Vi er IA bedrift. 3 x 8 egenmeldinger på 12 måneder. Sykmelding fra 9. dag. Sykemelding kan leveres fra 1.ste fraværsdag. Dersom arbeidsforholdet er tiltrådt, vil du få lønn.

Skjema Du skal levere skjema ny medarbeider og skrive under på taushetserklæring. Dette leveres til nærmeste leder m/personalansvar . 

Politiattest for mer informasjon trykk her

Skjema Ny medarbeider trykk her (PDF, 27 kB)

 

 

Visma Enterprise Ansatte i Sokndal kommune har sin egen side i Visma Enterprise web for ansatte. Her får du oversikt på ansattinformasjon, dine stillinger, lønnsslipp, tilgang til reiseregninger osv. Du kan endre på noen av dine felt som adresse, mobil og bankkontonummer.

Dersom du skal føre timeliste, fravær og ferie gjøres det fra denne siden under fanen Meg Selv – Personalskjema – velg NY. Dette gjelder ikke for ansatte som er med i Ressursstyring/Notus.

Dersom du har barn under 13 år må du legge inn denne informasjonen i fanen pårørende. Vi må ha denne informasjonen når dere leverer egenmelding på sykt barn.

Hvordan finne og logge på trykk her

Har du spørsmål eller trenger hjelp til Visma Enterprise kan du kontakte lønn- og personalavdelingen

Kontakt oss

Lønn- og personalkontor
E-post
Telefon 51 47 06 00
Hilde Årrestad Ougendal
Lønn- og personalkonsulent
E-post
Telefon 99 08 03 14
Henning Årstad
Lønn- og personalkonsulent
E-post
Telefon 99 08 48 69