Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Lønn til vikarer og studenter

Lønn til vikarer og studenter

Gjelder: Høyskolestudenter under helse- og/eller sosialfaglig/pedagogisk utdanning,
skal lønnes etter følgende modell når de arbeider innenfor tjenesteområdene
helseomsorg, skole (inklusiv forsterket avdeling), barnehage og SFO.

Bestemmelsen gjelder tilsvarende for medisinerstudenter samt høyskolestudenter
innen andre tjenesteområder når utdanninga er relevant for stillingen

Det vises til tidligere adm.utv. sak 9/01 av 25.4.01. hvor det ble vedtatt avlønning til studenter
henholdsvis ved 3-årig Høgskole i sykepleie/vernepleie og 4-årig Høgskole i sykepleie og
desentralisert utdanning.

Justering i henhold til sentrale forhandlinger pr. 01.05.21
Avlønning for disse er i tråd med minimums avlønning for stilling med krav om fagbrev/tilsvarende utd.nivå i hovedtariffavtalens kap. 4B ut fra ansiennitet.

Kontakt oss

Lønn- og personalkontor
E-post
Hilde Årrestad Ougendal
Lønn og personalkonsulent
E-post
Telefon 51 47 06 22
Henning Årstad
Lønn og personalkonsulent
E-post
Telefon 51 47 06 21
Til toppen