Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Politiattest

Politiattest

Ansatte som skal levere politiattest kan søke om dette digitalt på politiet.no

Før du søker om politiattest

Du kan ikke søke om politiattest for andre enn deg selv.

En politiattest er kun gyldig i tre måneder.

Ha klar en bekreftelse på formål

Du kan trenge en bekreftelse på formål med politiattesten. Du gir beskjed til Sokndal kommune v/nærmeste leder eller lønn- og personalkontoret så fyller vi ut skjema Bekreftelse på formål til deg

Er du under 18 år? .Da må også en foresatt skrive under. Vent med å søke om politiattest til du vet hvor du skal ha praksis.

Slik søker du digitalt om politiattest  trykk her

Les om hvordan du krever politiattest trykk her

Når du har mottatt politiattesten skal den ikke leveres inn men bare vises til leder m/personalansvar som fyller ut skjema sett politiattest.

Politiforskriften kap 34 trykk her

Formål med politiattest trykk her

Ansettelse i barnehage

Den som skal ansettes fast eller midlertidig i barnehage skal legge frem politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd. 

Barnehageeier og kommunen som barnehagemyndighet kan kreve politiattest som nevnt i første ledd for andre personer som regelmessig oppholder seg i barnehagen eller har vesentlig innflytelse på barnehagens drift.

Barnehageloven § 19 trykk her

Politiregisterloven § 39 første ledd trykk her

 

Ansettelse i Skole og SFO

Den som skal ansette fast eller midlertidig i grunnskolen eller i videregående skole, i musikk- og kulturskolen eller skolefritidsordningen skal legge frem politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd. 

Skoleeier kan også kreve politiattest som nevnt i første ledd for andre personer som regelmessig oppholder seg i grunnskole, i videregående skole,  i musikk- og kulturskolen eller skolefritidsordningen.

Opplæringsloven § 10-9 trykk her

Politiregisterloven § 39 første ledd trykk her

 

Ansatte i helse- og omsorgstjeneste

Kommunen eller annen arbeidsgiver som yter tjenester etter loven her, skal ved tilbud om stilling eller oppdrag kreve fremlagt politiattest fra personer som skal yte slike tjenester. 

Helse- og omsorgstjenesteloven§ 5-4 trykk her

Politiregisterloven § 39 første ledd trykk her

Kontakt oss

Lønn- og personalkontor
E-post
Til toppen