Taushetserklæring

Alle ansatte i Sokndal kommune må skrive under på taushetserklæring. 

Taushetsløftet gjelder ikke bare i arbeidstiden, men like mye i privatlivet. Og det varer også etter avsluttet engasjement og/eller ansettelsestid i kommunen. Dersom taushetsløftet brytes, kan det medføre straffeansvar.

Taushetsplikten er nedfelt i Forvaltningsloves § 13 trykk her

”Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han/hun i forbindelse med tjenesten eller arbeid får vite om noens personlige forhold.

Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerskap, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, med mindre slike opplysninger røper klientforhold eller lignende som må anses som personlig:”

Brudd på taushetsplikten kan medføre straffeansvar etter straffelovens § 121 trykk her

Nyansatte får tilsendt taushetserklæring via E-signering