Har du selvmordstanker?

Snakk med noen du stoler på og fortell hvordan du har det, eller ta kontakt med en helsetjeneste eller hjelpetelefon.

Det er ofte sammensatte årsaker til at en person får tanker om eller forsøker å ta sitt liv. For noen er selvmordstanker knyttet til en krise eller depressiv episode, hos andre er det et langvarig og tilbakevendende problem. Det finnes mange steder å få hjelp og god behandling. Å snakke med noen kan bidra til å sortere tankene og gjøre det lettere å håndtere situasjonen.

Hvor kan jeg ta kontakt?

Situasjonen er akutt:

  • Ring medisinsk nødnummer 113
  • Kontakt fastlegen om du trenger hjelp på dagtid og det ikke er livstruende.
  • Kontakt legevakt på telefonnummer 116 117 om problemet ikke er livstruende, men du kan heller ikke vente til du får kontakt med fastlegen. 

Tilbud i kommunen:

  • Psykisk helsetjeneste i Sokndal er en tjeneste for alle som opplever utfordringer med rus eller psykisk helse i Sokndal. Tjenesten utføres av autorisert helsepersonell. Det tilbys gratis samtaler hjemme hos deg eller på kontoret. Åpningstid er hverdager fra 08.00-15.00. Du kan selv ta kontakt på telefon 51 47 06 61 / 40 41 27 47 eller henvises av fastlege.
  • Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud for ungdom mellom 14-21 år, på Sokndal helsestasjon. Åpningstid er mandager 14-16. Du kan komme uten avtale eller ta kontakt på telefon 40 23 51 93 / 91 72 07 52.
  • Helsesykepleier er på skolen 5 dager i uka. Elever kan komme innom kontoret hennes om de trenger noen å snakke med.
  • Fastlegen kan samtale med deg og vurdere om det trengs videre henvisning til spesialisthelsetjenesten.

Andre hjelpetilbud

Jeg bekymrer meg for noen – hvem kan jeg kontakte?