Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Helsestasjonstjeneste barn 0 - 5 år

Helsestasjonstjenesten 0-5 år

Klikk for stort bildeVelkommen til helsestasjonen i Sokndal.

Helsestasjonen sin oppgave er å drive et helsefremmende og forebyggende arbeid. Her møter du helsesykepleiere, jordmor og lege. 

Med helsefremmende arbeid forstås tiltak som skal bedre forutsetningene for god helse og ta sikte på å fremme trivsel, velvære og mulighetene til å mestre de utfordringer og belastninger mennesker utsettes for i dagliglivet.

Med forebyggende arbeid forstås tiltak som rettes mot å redusere sykdom eller skader, og/eller risikofaktorer som bidrar til dette.

Helsestasjon 0-5 år

Kontakt oss

Siw Tollefsen
Ledende helsesykepleier
E-post
Telefon 51 47 06 85
Mobil 969 42 943

Åpningstider

Kl. 8.30 - 13.00

Til toppen