Helsestasjonstjenesten 0-5 år

Velkommen til helsestasjonen i Sokndal.

Helsestasjonen sin oppgave er å drive et helsefremmende og forebyggende arbeid. Her møter du helsesykepleiere, jordmor og lege. 

Med helsefremmende arbeid forstås tiltak som skal bedre forutsetningene for god helse og ta sikte på å fremme trivsel, velvære og mulighetene til å mestre de utfordringer og belastninger mennesker utsettes for i dagliglivet.

Med forebyggende arbeid forstås tiltak som rettes mot å redusere sykdom eller skader, og/eller risikofaktorer som bidrar til dette.

NB: Barn MÅ være helt fri for luftveisplager, som snue, feber og hoste for å komme på helsestasjonen. Dersom barnet er sykt må ny avtale bestilles.
 

 

Kontakt oss

Inga Christine Wetteland
Ledende helsesykepleier
E-post
Telefon 40 23 51 93

Åpningstider

Kl. 8.30 - 13.00

Adresse:
Gamleveien 20