Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten har egne lokaler på skolen, rett innenfor hovedinngangen i portrommet.
Der treffer du en helsesykepleier hver dag

Helsesykepleier har faste helseundersøkelser og samtaler, samt vaksinering i henhold til nasjonale retningslinjer. I tillegg kommer helseundersøkelser og samtaler etter individuelle behov, og utfra meldte/observerte behov.

Vi  har "åpen dør", det vil si at helsesykepleier er tilgjengelig slik at elever og foresatte kan ta kontakt uten å bestille time på forhånd. Ta gjerne kontakt dersom det er noe du ønsker å ta opp. 

Helsesykepleier kan hjelpe med ulike tema, tilbud og spørsmål, som sosiale eller psykiske vansker, mobbing, mistrivsel, tristhet, uro/angst.  Fysiske plager kartlegges og det vurderes når lege bør kontaktes. Det er tilbud om samtaler med barn og ungdom når de møter utfordringer som samlivsbrudd, tap, sorg, sykdom, etc. 

Dersom elever har behov for oppfølging fra andre instanser, kan aktuelle samarbeidspartnere være skole, fastlege, tannlege, fysioterapeut, PPT, barnevern, BUP, spesialisthelsetjenesten. Det er taushetsplikt mellom de ulike samarbeidspartene, og for at et samarbeid skal etableres må det innhentes samtykke fra foreldrene.

 

Høstens lusekampanje - uke 35
Aksjon mot hodelus


Nyttige linker:

Helsenorge.no/skolehelsetjenesten
Program for skolehelsetjenesten

Kontakt oss

Andrea Theodora Drivdal
Helsesykepleier i skolehelsetjenesten
E-post
Mobil 47 97 73 75
Anne Sofie Omdal
Helsesykepleier
E-post
Telefon 47 78 57 73

Åpningstider

Mandag, onsdag, torsdag, fredag:
08:00-14:30

Tirsdag:
08:00-14:00