Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten har egne lokaler på skolen, rett innenfor hovedinngangen i portrommet.
Der treffer du en helsesykepleier hver dag

Klikk for stort bildeHelsesykepleier har faste helseundersøkelser og samtaler, samt vaksinering i henhold til nasjonale retningslinjer. I tillegg kommer helseundersøkelser og samtaler etter individuelle behov, og utfra meldte/observerte behov.

Vi  har "åpen dør", det vil si at helsesykepleier er tilgjengelig slik at elever og foresatte kan ta kontakt uten å bestille time på forhånd. Ta gjerne kontakt dersom det er noe du ønsker å ta opp. 

Helsesykepleier kan hjelpe med ulike tema, tilbud og spørsmål, som sosiale eller psykiske vansker, mobbing, mistrivsel, tristhet, uro/angst.  Fysiske plager kartlegges og det vurderes når lege bør kontaktes. Det er tilbud om samtaler med barn og ungdom når de møter utfordringer som samlivsbrudd, tap, sorg, sykdom, etc. 

Dersom elever har behov for oppfølging fra andre instanser, kan aktuelle samarbeidspartnere være skole, fastlege, tannlege, fysioterapeut, PPT, barnevern, BUP, spesialisthelsetjenesten. Det er taushetsplikt mellom de ulike samarbeidspartene, og for at et samarbeid skal etableres må det innhentes samtykke fra foreldrene.

 

Høstens lusekampanje - uke 35
Aksjon mot hodelus


Nyttige linker:

Helsenorge.no/skolehelsetjenesten
Program for skolehelsetjenesten

Kontakt oss

Kjersti Berge
Helsesykepleier
E-post
Telefon 51 47 07 09
Mobil 917 20 752
Siw Tollefsen
Ledende helsesykepleier
E-post
Telefon 51 47 06 85
Mobil 969 42 943

Åpningstider

Mandag, onsdag, torsdag, fredag:
08:00-14:30

Tirsdag:
08:00-14:00

Til toppen