Hjelpemidler - Korttidsutlån og søknad om hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen

Hjelpemidler og korttidslager

Hjelpemidler

Vedlikehold og reparasjon

Du er selv ansvarlige for den daglige driften og renhold av hjelpemidler. Hjelpemidler som ikke lenger er i bruk må leveres tilbake til Korttidslageret og videre til NAV Hjelpemiddelsentralen. Hjelpemidlene er personlige og må ikke lånes ut til andre. Du er ansvarlig for at hjelpemiddelet blir behandlet på en slik måte at unødig verdiforringelse unngås.

Dersom hjelpemiddelet ikke fungerer lenger, ta kontakt med vaktmester i omsorgsetaten på tlf.: 47 69 22 40. Han vil reparere om mulig og henviser videre til NAV Hjelpemiddelsentralen ved behov.

Kontakt oss

Lena Terese Stene
Ergoterapeut
E-post
Telefon 40 02 09 94

Åpningstider

Kl 07.30-15 

Alle ukedager, unntatt torsdag 

Adresse

Solbøveien 5

4380 Hauge i Dalane