Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Informasjon fra Sokndal kommune - les her

Neste drop-in vaksinering er Onsdag 9. februar kl. 15.00 – 17.00 i kinosalen

Demenskoordinator

Demenskoordinator

Demens skyldes sykdom i hjernen. De vanligste symptomene er dårligere hukommelse, problemer med språket og vanskeligheter med daglige gjøremål.

Det er også vanlig å få vanskeligheter med å orientere seg eller utføre hverdagslige aktiviteter. Mange opplever endringer i humør og væremåte.  Demens skyldes sykdom, og er ikke en naturlig side ved å bli eldre. 

Det er flere ulike typer for demens, de vanligste er Alzheimers sykdom og vaskulær demens (sistnevnte skyldes små hjerneinfarkter). Sykdommen starter nesten umerkelig og forverres gradvis over år. Som oftest opptrer sykdoms-debut først i høy alder, men kan også ramme yngre. 

 

Hva kan vi bidra med?

- Spesialkompetanse i ulike demenssykdommer

- Utredning av sykdommen og bidra med samtale, råd og veiledning

- Oppfølging av pasient og pårørende

- Informasjon om tilbud i kommunen 

- Hjelpe med å opprette kontakt med aktuelle hjelpe-instanser

- Hjelpemidler som støter hukommelse, og bidrar til økt sikkerhet

Pårørendeskole arrangeres jevnlig i regi av Dalane Demensforening

Brosjyre Demensomsorg (PDF, 266 kB)

 For mer info om Demens, støtteordninger og rettigheter:  Nasjonalforeningen for Folkehelsen\Demens 

 

Kontakt oss

Demenskoordinator
E-post

Besvares innen en uke.
Haster det å få kontakt:
Omsorgskontoret 51 47 04 72

Dette er en offentlig mail,
sensitive personopplysninger skal ikke skrives her.

Adresse

Solbøveien 5

4380 Hauge i Dalane

Til toppen