Lokaliseringsvarsel (GPS)

Sykdom kan medføre at korttidsminnet og orienteringsevnen kan reduseres, pga sykdom. Det kan medføre at  du kan gå deg deg bort eller glemme veien hjem.

For å sikre at bruker fortsatt har mulighet til å kunne gå turer og opprettholde aktiviteter som før, samtidig som bruker er trygg, kan tjenesten lokalisering (GPS) tildeles. Tjenesten følges opp av kommunen, primært i samarbeid med pårørende.

Det fattes da et tildelingsvedtak for bruk av tekniske innretninger for lokalisering som ledd i ytelsen av helse- og omsorgstjenester til pasienter eller brukere.

Videre inngås en avtale med bruker og pårørende om praktiske avklaringer vedrørende tjenesten-utøvelsen.