Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Informasjon fra Sokndal kommune - les her

Neste drop-in vaksinering er Onsdag 9. februar kl. 15.00 – 17.00 i kinosalen

Lokaliseringsvarsel (GPS)

Lokaliseringsvarsel (GPS)

Sykdom kan medføre at korttidsminnet og orienteringsevnen kan reduseres, pga sykdom. Det kan medføre at  du kan gå deg deg bort eller glemme veien hjem.

For å sikre at bruker fortsatt har mulighet til å kunne gå turer og opprettholde aktiviteter som før, samtidig som bruker er trygg, kan tjenesten lokalisering (GPS) tildeles. Tjenesten følges opp av kommunen, primært i samarbeid med pårørende.

Det fattes da et tildelingsvedtak for bruk av tekniske innretninger for lokalisering som ledd i ytelsen av helse- og omsorgstjenester til pasienter eller brukere.

Videre inngås en avtale med bruker og pårørende om praktiske avklaringer vedrørende tjenesten-utøvelsen.   

Til toppen