Helsehjelp

Helsehjelp

  • Hjemmesykepleie er et tilbud til deg som har behov for nødvendig helsehjelp, opptrening, opplæring eller hjelp til å mestre daglige aktiviteter. 
  • I Sokndal kommune er vi opptatt av at du skal være mest mulig selvhjulpen og kan klare deg selv best mulig.
     

    Helsehjelp

     

Kontakt oss

Anne Thomas
Enhetsleder
E-post
Telefon 51 47 04 90
Mobil 404 47 164
Til toppen