Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Helsehjelp

Helsehjelp

  • Hjemmesykepleie er et tilbud til deg som har behov for nødvendig helsehjelp, opptrening, opplæring eller hjelp til å mestre daglige aktiviteter. 
  • I Sokndal kommune er vi opptatt av at du skal være mest mulig selvhjulpen og kan klare deg selv best mulig.

Kontaktinformasjon:
Vakttelefon dag/kveld 40 44 71 44 / 40 44 71 45
Vakttelefon dag/kveld 40 44 71 54 / 40 44 71 55 - beboere i omsorgsbolig
Vakttelefon natt 40 44 71 47 / 40 44 71 48

Helsehjelp

Kontakt oss

Anne Thomas
Enhetsleder
E-post
Telefon 51 47 04 90
Mobil 404 47 164
Til toppen