Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Middagsombringing

Middagsombringing

Målet med tjenesten er å bedre ernæringsstatus og allmenntilstand til hjemmeboende.

Søker må være ute av stand til selv å kunne varme opp ferdig middag, uavhengig hva som er årsaken til dette.

Vårt kjøkken tilbyr også spesialkost / diett.

Matombringing

Kontakt oss

Lene Longfjeld Østebrøt
Omsorgsleder
E-post
Telefon 51 47 04 75
Mobil 404 47 162

 

 

 

Til toppen