Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Praktisk bistand

Praktisk bistand - hjemmehjelp

Hjemmehjelpstjenesten gir praktisk bistand til alminnelig rengjøring av rom som er i daglig bruk, klesvask, skift av sengetøy og i avklarte tilfeller hjelp til å handle husholdningsvarer.

Hjemmehjelp (praktisk bistand) blir gitt etter visjonen "Hjelp til selvhjelp". Målet er at tjenesten skal støtte den som får hjelp til å ha et aktivt liv og klare seg selv best mulig.

Praktisk bistand

Kontakt oss

Lene Longfjeld Østebrøt
Omsorgsleder
E-post
Telefon 51 47 04 75
Mobil 404 47 162

 

 

 

Til toppen