Korttidsopphold, rehabiliteringsopphold og langtidsopphold

Sykehjemmet har i alt 36 institusjonsplasser, hvorav 7 plasser er avsatt til korttidsplasser og avlastning. De resterende 29 plassene er langtidsplasser.  

For søknad om opphold, se nærmere informasjon HER

Kontaktinformasjon:
telefon  51 47 04 72 dag
telefon 40 44 71 71 kveld/helg
telefon 40 44 71 72 natt
 

Sykehjemmet har også øyeblikkelig hjelp seng. Det er fastlege eller legevakt som kan legge pasienter inn i dette tilbudet. Tilbudet kan ha en varighet på inntil 72 timer.

Institusjonen har egen tilsynslege, og beboere har ut fra behov tilbud om fysioterapi.

Frisør og fotpleie tilbys. Personalet kan være behjelpelig med å bestille tid, beboer betaler selv.

Kontakt oss

Tone Merethe Nesvåg
Virksomhetsleder Institusjon
E-post
Telefon 40 44 71 63