Krisesenter

Stavanger kommune driver krisesenter-tilbudet

for Sokndal kommune.

Du som opplever vold i familien eller fra en annen som står deg nær, kan få gratis hjelp på Krisesenteret.

Kvinner som trenger hjelp kan ringe telefon 51 53 06 23.

Menn som trenger hjelp kan ringe telefon 51 53 22 27. 

Du kan ringe oss hele døgnet. Vi hjelper deg med én gang. 

Du kan bo her hvis du trenger det. Det gjelder også barna dine. 

Se ellers her: https://www.stavanger.kommune.no/helse-og-omsorg/krisesenteret-i-stavanger/