MRSA

MRSA står for meticillin-resistente staphylococcus aureus/gule stafylokokker.

a. Personer som arbeider med pasienter i sykehus eller sykehjem, og som kan ha vært utsatt for smitte.

Det gjelder både før start i arbeid eller der arbeidstaker gjenopptar sitt arbeide etter et langvarig avbrudd.

Alle som skal arbeide i sykehus eller sykehjem i Norge, eller som skal legges inn som pasient, må teste seg for MRSA dersom de tidligere har fått påvist MRSA, men ikke senere hatt tre negative kontrollprøver, eller i løpet av siste 12 måneder har:

 • fått påvist MRSA, selv om senere kontrollprøver har vært negative, eller
 • bodd i samme husstand som MRSA-positive, eller
 • har hatt nær kontakt med MRSA-positive uten å bruke beskyttelsesutstyr, eller
 • i løpet av siste 12 måneder har vært i land utenfor Norden og der har:
  • vært innlagt i helseinstitusjon, eller
  • fått omfattende undersøkelse eller behandling i en helsetjeneste, eller
  • arbeidet som helsearbeider, eller
  • oppholdt seg i barnehjem eller flyktningleir.

 

b. Personer som skal arbeide med husdyr, spesielt svin, bør teste seg for MRSA hvis de tidligere har arbeidet med svin i Danmark eller utenfor Norden.

Informasjon om testing for MRSA av personer i kontakt med svinebesetninger, juli 2015 

 

Mer om MRSA på Folkehelseinstituttets hjemmeside.