Smittevern

Kommunen har flere oppgaver innen forebygging og behandling av smittsomme sykdommer. Det er kommuneoverlegen som har det overordnede ansvaret for at bestemmelsene i smittevernloven følges opp.