Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Sokndal idrettsråd

Sokndal idrettsråd

Sokndal idrettsråd består av alle idrettslagene i kommunen som er medlemmer av NIF. Alle kommuner med flere enn tre idrettslag skal ifølge NIFs lovverk ha et idrettsråd.

Norges idrettsforbund om idrettsråd

Sokndal idrettsråd:

  • Leder Oddvar Støle -  oddvar.stole@dabb.no
  • Nestleder Jone Mathiesen
  • Sekretær - styremedlem Solveig Nyheim
  • Kasserer - styremedlem Linn Årrestad
  • Styremedlem Tommy Ommundsen
  • Styremedlem Tim Mysse


Våre medlemsklubber i Sokndal er:

Kontakt oss

Tone B. Eikeland
Kommunalsjef levekår
E-post
Telefon 51 47 06 06
Mobil 412 31 989
Til toppen