Turistinformasjon

Servicekontoret i kommunehuset Soknatun ivaretar funksjonen som tuiristinformasjon.

Informasjonsmateriell finnes følgende andre steder i kommunen: Joker Åna-Sira, Bakkaåno Camping & Gjestegard, Sogndalstrand Kulturhotell og på bensinstasjonene.

Telefon Sokndal kommune: 51 47 06 00, E-post: postmottak@sokndal.kommune.no

Sjekk ut vår nettside Visit Sokndal her.

Turistinformasjon Sokndal kommune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss

Sentralbord
E-post
Telefon 51 47 06 00