Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Informasjon fra Sokndal kommune - les her

Neste drop-in vaksinering er Onsdag 9. februar kl. 15.00 – 17.00 i kinosalen

Turistinformasjon

Turistinformasjon

Servicekontoret i kommunehuset Soknatun ivaretar funksjonen som tuiristinformasjon. Informasjonsmateriell finnes følgende andre steder i kommunen: Joker Åna-Sira, Bakkaåno Camping & Gjestegard, Sogndalstrand Kulturhotell og på bensinstasjonene. Telefon Sokndal kommune: 51470600, Epost: postmottak@sokndal.kommune.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss

Sentralbord
E-post
Telefon 51 47 06 00
Til toppen