Fyrverkeri/pyroteknisk vare - salg, oppbevaring og avbrenning 

 

For å kunne drive med salg og oppbevaring av pyroteknisk vare må det søkes om tillatelse til dette før salgssesongen hvert år. 

Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare til kommunen (PDF, 35 kB)

Søknadsfristen er 1. november.  
 

Tillatelse kan kun innvilges til forhandlere som har fast utsalgssted, og salget skal foregå over disk. 
Det kreves forhandlerkurs i regi av Norsk brannvernforening. Kursbevis vedlegges søknaden. Slik tillatelse gis etter vurdering av hvert enkelt tilfelle. 

Kontakt oss

Dagfinn Mydland
Avdelingsleder driftsavdeling
E-post
Mobil 40 02 17 84