Sokndal kommune

Brannvern og feiing

Ett befal fra Sokndal brann og redning er alltid tilgjengelig i kommunen hele døgnet (sovende vakt) med den hovedoppgave å være klar til å rykke ut for å lede brann- og redningsoppdrag.

Befalet har som tilleggsoppgave å motta og videreformidle alarmer innen vann- og avløp i kommunen utenfor arbeidstiden. Befalet vil også støtte kriseledelse (kommunedirektør og assisterende kommunedirektør) i felt ved forskjellige hendelser (strømutfall, flom, skred, ekstraordinære situasjoner). 

For brann og nødmelding ring 110. Brannvakt tlf. 900 86 379.

Gebyr for gjennomføring av praktisk slukkeøvelse ifm varmt arbeidskurs, for hvert foretak: 1 000,-

Gebyr for kontrollert nedbrenning av hus/bygg ifm brannøvelse: 20 000,-

Til toppen