Sokndal kommune

Brannvern og feiing

Ett befal fra Sokndal brann og redning er alltid tilgjengelig i kommunen hele døgnet (sovende vakt) med den hovedoppgave å være klar til å rykke ut for å lede brann- og redningsoppdrag.

Befalet har som tilleggsoppgave å motta og videreformidle alarmer innen vann- og avløp i kommunen utenfor arbeidstiden. Befalet vil også støtte Kriseledelse (Rådmannen og hans stedforstreder) i felt ved forskjellige hendelser (strømutfall, flom, skred, ekstraordinære situasjoner). 

For brann og nødmelding ring 110. Brannvakt tlf.90086379.

Gebyr for gjennomføring av praktisk slukkeøvelse ifm varmt arbeidskurs, for hvert foretak: 1 000,-

Gebyr for kontrollert nedbrenning av hus/bygg ifm brannøvelse: 20 000,-

Til toppen